தொழில் செய்ய வசதியற்றவர்களூக்கு உதவிக் கரம் நீட்ட தயாராக உள்ளனர் - News View

Breaking

Wednesday, September 1, 2021

தொழில் செய்ய வசதியற்றவர்களூக்கு உதவிக் கரம் நீட்ட தயாராக உள்ளனர்

நமக்கு தேவை அற்றதாக இருக்கலாம் ஆனால் நமது சமுகத்தில் தேவை உள்ளவர்கள்தான் அதிகமாக உள்ளனர். இப்பதிவை அதிகமாக பகிர்ந்து உதவுங்கள்.

இது போன்ற வண்டியை பண்படுத்தி தொழில் செய்ய விரும்புவர்கள் பின்வரும் தகவல்களை 15.10.2021 முன்பு வட்ஸபில் மாத்திரம் 0722166345 எனும் தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு அனுப்பவும்.

1. பெயர்
2.முகவரி
3.தற்போது செய்யும் தொழில்
4.தொலைபேசி இல

குறிப்பு : வட்ஸப் மூலம் மட்டுமே தகவல்கள் அனுப்ப வேண்டும்

தகவல் - சஜித் அஹமட்

No comments:

Post a Comment