ஹொங்கொங் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான புகலிடத்தை வழங்குவதாக அறிவித்தார் ஜோ பைடன் - News View

Breaking

Friday, August 6, 2021

ஹொங்கொங் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான புகலிடத்தை வழங்குவதாக அறிவித்தார் ஜோ பைடன்

அமெரிக்காவில் உள்ள ஹொங்கொங் குடியிருப்பாளர்களுக்கு ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் வியாழக்கிழமை 'தற்காலிக பாதுகாப்பான புகலிடத்தை' வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளார்.

இந்த புதிய அறிவிப்பானது ஹொங்கொங் பகுதியில் பீய்ஜிங்கின் ஜனநாயகம் மீதான அடக்குமுறைக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக அமைந்ததுடன் ஆயிரக்கணக்கான ஹொங்கொங்கினர் அமெரிக்காவில் பாதுகாப்பாக தங்கியிருக்கவும் வழிவகுத்துள்ளது.

சீனா "‍ஹொங்கொங்கின் தன்னாட்சி மீதான தாக்குதலைத் தொடர்ந்தது, அதன் மீதமுள்ள ஜனநாயக செயல்முறைகள் மற்றும் நிறுவனங்களை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தி, கல்வி சுதந்திரத்திற்கு வரம்புகளை விதித்து, பத்திரிகை சுதந்திரத்தை நசுக்குகிறது" என்று ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் வியாழக்கிழமை புதிய கொள்கையை கோடிட்டுக் காட்டும் ஒரு குறிப்பில் கூறினார்.

"ஹொங்கொங்கில் தங்கள் உத்தரவாத சுதந்திரங்களை இழந்த ஹொங்கொங் குடியிருப்பாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான புகலிடத்தை வழங்குவது பிராந்தியத்தில் அமெரிக்க நலன்களை மேம்படுத்துகிறது" என்றும் பைடன் குறிப்பிட்டார்.

No comments:

Post a Comment